KSIĘGA GOŚCI
ilość wpisów w księdze: 74

www.swantoni.leszno.net

teresa-cz@wp.eu

AKTUALIZACJE NA STRONIE SĄ UMIESZCZANE NIE WCZEŚNIEJ, JAK PO MSZY ŚW. SOBOTNIEJ. ADMINISTRATOR STRONY NIE JEST AUTOREM AKTUALIZACJI


autor
miejscowość
email
strona www
twój wpis


 
strona: wstecz [1][2][3][4][5] dalej
autor: Zbyszek
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2012-02-04 20:50:56
„Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane” (Mt 26,26; Mk 14,22; Łk 22,19; 1Kor 11,24);
i dalej
„Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich krwi Mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.”
(Mt 26,27-28; Mk 14,24; Łk 22,20; 1Kor 11,25)

Słowo bierzcie dla człowieka oznacza przyjmować coś (przyjmowanie czegoś) do ręki…
Słowo wszyscy – oznacza każdy bez wyjątku … ( bez żadnych: tak ale,
pod warunkiem, chyba że, itp. )…

Czy trzeba jeszcze coś dodawać?


autor: parafianie
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2012-02-04 13:20:41
Św. Antoni Padewski zasłynął z tego m.in.,że w niezwykłych okolicznościach przekonał wyznawcę herezji albigensów, Boniville'a, że w Najświętszym Sakramencie przebywa prawdziwy Bóg. Kiedy wzniósł konsekrowaną Hostię, muł głodzony przez trzy dni, padł na kolana, nie zważając na ustawioną obok paszę. To nie zwierzęcy instynkt, ale moc Boża powaliła go na kolana, aby odtąd już żaden człowiek nie tłumaczył się nigdy, że nie wiedział, jaką postawę należy przyjąc naprzeciw swego Boga. Po tym wydarzeniu Boniville i grupa heretyków nawrócili się na prawdziwą wiarę (Ks.Nasuti,Cud Eucharystyczny w Lanciano). Narzuca się tu pytanie: Skoro przy betlejemskim żłóbku bydlęta klękały, a "wół rozpoznaje swego Pana" (por.Iz1,3), to jak powinien się zachowac rozumny katolik, skoro nawet nierozumne zwierzęta wiedziały, jak oddawac cześc swojemu Stwórcy.

"Padajcie ludy, uniżcie się trony!
Przed śmiertelników okiem utajony,
Pod postaciami wina i chleba
Bóg zstąpił z nieba."
autor: Piotr
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2012-01-31 14:24:37
Jan Paweł II zaraz po objęciu pontyfikatu w wielu osobistych rozmowach nie ukrywał swego zaniepokojenia i oburzenia z powodu tych niszczących wiarę nadużyc.Odpowiadając na pytanie dr W.Półtawskiej: Ojcze Święty, jak powinniśmy przyjmowac Komunię Św.: na stojąco czy na klęcząco, powiedział bez wahania:
"Tylko na klęcząco!"
Jeszcze dobitniej potwierdzał to w różnych dokumentach.Widząc straszliwy upadek wiary oraz puste i sprofanowane Kościoły na Zachodzie, już na początku swego pontyfikatu podejmuje działania, aby przeciwdziałac (przynajmniej na Wschodzie Europy) dalszemu niszczeniu Kościoła i ateizacji narodów na skutek szerzenia tych błędów.Wiedział, że kryzys Kultu równa się kryzysowi człowieka.
Przypomnijmy sobie homilię Jana Pawła II, zamieszczoną poniżej.
Pokora- pamiętajmy Kto przed nami stoi!
Tak bardzo kochaliśmy Papieża- Polaka, ale czy słuchamy Jego nauk.(?)
Papież Benedykt XVI na nowo potwierdza i przypomina na czym polega prawdziwa odnowa Kultu Eucharystycznego.
Ojciec Święty w Watykanie udziela Komunii Św. tylko na klęcząco.
autor: parafianie
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2012-01-08 17:52:20
Pamiętajmy zawsze,że nie wszyscy Kapłani,byli też księża przeciwni wprowadzeniu"szafarzy świeckich" i,że potrzeba dużo modlitw, za Kościół.
Dlaczego tylko klękanie jest godną postawą?
Klękanie jest zawsze oznaką wiary i szacunku dla kogoś większego.Najwyzszym rodzajem szacunku jest cześc.Muzułmanie nie tylko klękają,ale nawet dotykają ziemi czołem,gdy wzywają Allacha,czyli swego boga,choc mają o nim tylko mgliste wyobrażanie. Katolik natomiast ma przed sobą Boga obecnego w Pełni,substancjalnie,mimo to nie klęka -stoi! Po 20 wiekach klękania nagle wpadł na szalony pomysł,że trzeba stac przed Bogiem podczas przyjmowania Komunii Św.!!! Sam Bóg objawił,jak mamy oddawac Mu chwałę.W Piśmie Św. jest prawie 500 wersetów mówiących o padnięciu na kolana i twarzą do ziemi przed nieskończonym Bożym Majestatem i Świętością.
Klękanie-jest to postawa wyrażająca cześc,szacunek,pokorę (uniżenie się) i posłuszeństwo, jest to postawa adoracji,poddania się. Tak przez samą postawę wywyższamy Tego,przed którym klękamy,wskazujemy na Niego i mówimy,że jest to Ktoś wyższy,przed którym trzeba się uniżyc,komu należy oddac chwałę i do kogo można zwrócic się po Łaskę.
Klękanie,wraz z innymi gestami,jak postawa wyprostowana,skłony,bicie w piersi,znak Krzyża -należy do sposobów "wyrażania się ducha w ciele"(J.Ratzinger).Wynika to zresztą z Pisma Św.,Tradycji i nauczania Kościoła:Konieczne jest/.../,"aby obrządek zewnętrzny Ofiary z natury swej wyrażał kult wewnętrzny"(PiusXII).Nie wystarczy więc kult (uniżenie) serca (ducha).Boga mamy czcic także ciałem(zob.IKor6,20;Jk2,17;20n).Wymaga tego natura człowieka,która składa się z duszy i ciała(PiusXII)"Uczą święte sobory,że jest Tradycją Kościoła,od początku jego istnienia,czcic w jednej adoracji [w uniżeniu,klęcząc] Boga,Słowo Wcielone oraz Jego Ciało".
autor: parafianie
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2012-01-08 17:04:21
Papież Jan Paweł II,także Paweł VI,nie był już w stanie sprzeciwic się Biskupom czy kapłanom,którzy samowolnie i w nieposłuszeństwie wprowadzili Komunię Św. najpierw na stojąco,potem na rękę(zwł.na Zachodzie),w dodatku bezprawnie rozdzielaną przez świeckich...Już od dawna widac,że to nieposłuszeństwo Papieżowi rodzi zamęt i podziały w Kościele.
Moderniści,często działający z inspiracji masonerii,powołują się też przewrotnie na Papieża zmuszonego wbrew swojej nieomylnej nauce udzielac Komunię Św. na stojąco,a czasem na rękę.Przez dziesiątki lat nieprawdziwie wpajali wiernym,że to pochodzi od Papieża,starannie przemilczając dokumenty papieskie potępiające te nadużycia.Papież jest nieomylny w nauczaniu,a nie w praktyce-swoim postępowaniu.Dlatego jedyną normą postępowania dla biskupa i wszystkich wiernych jest nauczanie Papieży.
Komunia Św. na stojąco (i na rękę) rodzi poufałośc ze Stwórcą i brak poczucia Sacrum oraz osłabia wiarę,że Konsekrowana Hostia Św. to prawdziwy Bóg-Człowiek Jezus Chrystus!W końcu rodzi nieposzanowanie duchowieństwa i lekceważenie Największego Skarbu i Najwyższej Świętości Kościoła katolickiego!
Podawanie Komunii Św. przez "szafarzy świeckich" jest zaciemnieniem Sakramentu Kapłaństwa.
Moderniści,tzw.,będąc sami nieposłuszni Kościołowi wprowadzają jeszcze klękających w błąd,że to oni są nieposłuszni Kościołowi.Co za zaślepienie i przewrotnośc.Przed Najświętszym Sakramentem lub na czas Podniesienia,Kościół nakazuje wiernym klękac.Natomiast podczas podawania Komunii Św. mamy stac.Ojciec Św. nie chciał publicznie sprzeciwic się biskupom i kardynałom,dla uniknięcia otwartej schizmy i ogólnego zgorszenia,czekali aż pasterze sami dobrowolnie wycofają się z wprowadzonych przez siebie zmian.Papież z tego powodu bardzo cierpiał.Sytuacja w Kościele jest taka sama,jaka była twarz Papieża Polaka tj.niesamowicie cierpiąca.Jest to obraz bolejącej Matki Najświętszej,podtrzymującej zdjętego z Krzyża Chrystusa Pana-Mistyczne Ciało Chrystusa tj.Kościół.
(Praca zbiorowa Zrzeszenia Teologów w Polsce)
Pami
autor: Piotr
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-30 22:23:39
Homilia wygłoszona w kościele rzymsko-katolickim pod wezwaniem Najświętszego Imienia Maryi w Rzymie 1 marca 1989r.
Ludzkośc żyje tak,jakby Bóg w ogóle nie isniał.
Jan Paweł II.
Dlatego konieczne jest okazanie pokory,gdyż nigdy nie powinniśmy zapomniec o tym,Kto przed nami stoi!Tak jak w kontaktach międzyludzkich przyjęte są pewne formy uprzejmości,to w stosunku do Boga chcemy o nich zapomniec?
Dlatego ostrzegam ponownie przed wszelkimi formami braku należnego szacunku,jak np.zakazane w moim biskupstwie podawanie Komunii Św. na dłoń oraz postawa stojąca podczas wielu części liturgii Mszy Świętej.Prowadzi to do utraty właściwego poczucia doniosłości tego zgromadzenia.To jest nic innego jak śmierc naszego Pana i Zbawcy,któremu wszystko zawdzięczamy.
Zamartwiamy się o ludzką ocenę,boimy się,że zostaniemy wyśmiani,boimy się niekorzystnych dla nas skutków naszej oceny przez innych,a nie boimy się Boga?Nie odwołuję tego,co powiedział jeden z moich poprzedników:"dzieje się to na waszą odpowiedzialnośc.Drodzy biskupi zagranicznych biskupstw,modlę się za was,abyście na czas zrozumieli,że droga,którą obraliście jest niewłaściwa".
W tym miejscu,moi umiłowani Kapłani,umiłowani Bracia i Siostry,dozwolone jest przyjmowanie Komunii na język i w postawie klęczącej.Wszystko co zostało wprowadzone i jest rozpowszechniane przez obcych jest niedozwolone.
Mówię to jako wasz Biskup!Jan Paweł II
autor: parafianie
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-30 13:13:49
Moderniści tworzą nieprawdziwą tradycję odwołując się do incydentalnych i odosobnionych przypadków w warunkach nadzwyczajnych (np.św.Cyryl-już wyjaśnione,św.Tersycjusz(IIIw.)-też czasy prześladowań,w warunkach normalnych-poważne nadużycie(św.Bazyli Wielki-Doktor Kościoła).Po zakończeniu prześladowań Papieże chcąc pogłębic i zabezpieczyc wiarę w obecnośc Chrystusa pod Postaciami Eucharystycznymi nakazali aby Komunia Św. zgodnie z Tradycją Apostolską była przyjmowana tylko z rąk kapłana wprost do ust w postawie klęczącej.Praktyka ta w V-VIw.stała się normą dla całego Kościoła.Powoływanie się zatem na starożytnośc,a szczególnie na św.Cyryla przy uzasadnianiu podawania Komunii Św.na rękę jest fałszowaniem najstarszej Tradycji oraz nieomylnej nauki wszystkich Papieży,Soborów,a szczególnie Trydenckiego.Aby nie wpaśc w herezję wszystkie uchwały Vaticanum II muszą byc interpretowane w świetle nauczania Papieży i Soborów dogmatycznych.Kto interpretuje Vaticanum II w oderwaniu i niezgodnie z nauczaniem wszystkich Papieży,godzi w jednośc Koscioła,zrywa całkowicie z ciągłością dwutysięcznej Tradycji Kościoła.Tak czyni wielu modernistów.(Praca zbiorowa Zrzeszenia Teologów w Polsce).Albo też powołują się na wyjątkowe "trudne sytuacje",jak nielegalne,wymuszone,z nieposłuszeństwa (pod przymusem faktu dokonanego),wyjaśniane zezwolenia Stolicy Apostolskiej Konferencjom Biskupów (stąd te zapisy w dokumencie).Od 28V1969 kraje wyłączone z prawa występowania o takie zezwolenia,uważane za "nadużycie godne ubolewania",w Polsce nie było takiego zezwolenia.Konsekwencje rebelii(też wcześniej herezje ariańskie i luterańskie,protestanci(1549))stały sie tak poważne,że Paweł VI konsultował się z biskupami na całym świecie i po otrzymaniu ich opinii wydał 28VI969r.instrukcję:"Sposób udzielania Komunii Św. do ust ze względu na całą obecną sytuację Kościoła powinien byc zachowany.Nie tylko dlatego,że opiera się on na przekazanym przez Tradycję od wielu wieków zwyczaju,lecz szczególnie dlatego,że wyraża on szacunek wiernych wobec Eucharystii
autor: Parafianka
miejscowość:
numer gg:
wpis z 2011-12-29 12:54:22

numer gg:
wpis z 2011-12-29 11:29:28
Podpisuję się znowu pod Panią Małgorzatą, dodam tylko, że najczęściej cytujecie słowa " Drodzy parafianie" wybrane z tekstu, które nie odnoszą się nawet do Eucharystii. Tekst należy czytać cały i ze zrozumieniem, a nie wybierać zdania, które mi pasują. Uważam, że ta cała dyskusja jest bez sensu. Macie zastrzeżenia, zwracajcie się z petycją do obecnego Papieża, On jest osobą kompetentną, która może coś zmienić. Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus ustanowił dwa sakramenty – w tym Eucharystię słowami: Bierzcie i jedzcie z Tego wszyscy: to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. (Mt 26,26; Mk 14,22; Łk 22,19; 1Kor 11,24)[ łamał i podawał do rąk chleb Apostołom] oraz Bierzcie i pijcie z niego wszyscy: to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę (Mt 26,27-28; Mk 14,24; Łk 22,20; 1Kor 11,25)
Niestety, tak do końca nie umiemy dokładnie odtworzyć przebiegu żydowskiej uczty paschalnej w czasach Jezusa. Znany dzisiaj rytuał Paschy, stosowany niezmiennie od wielu wieków przez Żydów, pochodzi z późniejszej epoki niż czasy Jezusa.
A tak na koniec już, też zacytuję stosując Waszą metodę:" Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego Pana. Ostoi się zresztą, bo jego Pan ma moc utrzymać go na nogach" (Rz14,4). Pozdrawiam
autor: Małgorzata
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-28 22:23:05
Drodzy "parafianie", w tekstach, które zamieściłam są FAKTY (a więc argumenty). Przytoczyłam cytaty z dokumentów Kościoła i fakty z historii Kośioła, cytaty z pism świętych osób, które odegrały nie małą rolę w Kościele. Jest to więc prawdziwa nauka Kościoła. Nigdzie też nie wyraziłam swojego stanowiska na temat tego jaką postawę ja preferuję przy przyjmowaniu Komunii świętej. Proszę więc nie czynić mi zarzutu, że boje się klękać przd Bogiem. Dalsza dyskusja jest bezcelowa, skoro nie chcecie przyjąc do wiadomości wspomnianych faktów.
Mimo wszystko dziękuję za dyskusję, bo każda dyskusja jakoś ubogaca. Pozdrawiam! :-)
autor: parafianie
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-28 22:11:25
względu na wspólne dobro samego Kościoła.Niestety Paweł VI już przed Soborem i wkrótce po nim był świadkiem sprzeniewierzenia się wielu kardynałów,biskupów,kapłanów i teologów,którzy samowolnie jeszcze na jego oczach,w samym Watykanie,wprowadzili Komunię na stojąco i do ręki.Pius XII w "Mediator Dei",wymierzonej przeciwko samowoli modernistycznej,przypomina,że żaden biskup czy kapłan nie ma prawa nic zmienic na własną rękę w kulcie Eucharystii.Od dawna już widzimy,że wielu sprzeniewierzyło się prawdziwej nauce Kościoła i stawiają swoją"prywatną naukę"ponad nieomylne nauczanie Papieży.
(Praca zbiorowa Zrzeszenia Teologów w Polsce)
Pamiętajmy oczywiście,że nie wszyscy,jest wielu Kapłanów,którzy chcieliby inaczej,albo też nie mają na to wpływu.W jednej parafii starszy Kapłan widząc osoby klękające do Komunii wzruszył się i podziękował im za taką postawę bo wie co się dzieje w Kościele,a są i tacy którzy nie podadzą na klęcząco.
Pamiętajmy też,że wszystkich Kapłanów trzeba szanowac i modlic się za nich,ponieważ są to osoby wybrane,ale możemy też jako wierni prosic o coś dla dobra Kościoła,tak jak my wierni się gubimy tak kapłan też człowiek.
autor: parafianie
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-28 20:27:08
Twierdzenie,że nie ma różnicy,czy przyjmujemy Komunię Św. klęcząc,na stojąco czy do ręki-gdyż najważniejsze jest co czujemy w sercu,jest antybiblijne,gdyż fałszuje prawdziwy obraz Boga i prawdę o grzesznym człowieku.Objawienie Boże uczy nas,że przed nieskończoną Świętością Stwórcy Aniołowie,Archaniołowie i cała rzesza Świętych w Niebie na twarz padają."A wszyscy Aniołowie stanęli wokół Tronu(...)i na oblicza swe padli przed Tronem i pokłon oddali Bogu"(Ap7,11)."Na moje życie-mówi Pan-przede mną klęknie wszelkie kolano"(Rz14,10-11)."Na imię Jezus niechaj klęka wszelkie kolano w niebie(aniołów),na ziemi(ludzi)i pod ziemią(szatanów)"(Flp2,10).Z wielką mocą przypomniał o tym Sobór Trydencki(mając jeszcze w pamięci herezje ariańską i luterańską),gdzie Ojcowie Soborowi wraz z Papieżem nakazując raz na zawsze podawanie Komunii Św. do ust,w postawie klęczącej wyłącznie z rąk Kapłana,powołali się na Tradycję Aposolską,czyli na to,co sam Pan Jezus nakazał czynic Apostołom.W Piśmie Świętym jest ponad 400 wersetów mówiących o padnięciu na kolana i twarz przed ogromnym Bożym Majestatem.
A modernistyczni Biskupi po 20-tu wiekach klękania samowolnie,wbrew nauczaniu Papieży,nagle wpadli na szaleńczy pomysł,że podczas przyjmowania Komunii Św. wierni powinni stac i przyjmowac Jezusa Eucharystycznego świętokradzko na rękę!
Te nowe obrzędy godzą w jednośc Kościoła oraz w naszą tysiącletnią polską Tradycję.Wprowadzanie ich jest dowodem zaślepienia wielu Biskupów na skutek kryzysu wiary lub jest przejawem świadomego buntu wobec nieomylnego nauczania Papieży.Dlatego Jan Paweł II w encyklice"Veritatis Splendor"w ostrych słowach napominał biskupów:"Istnieje rozdźwięk między tradycyjnym nauczaniem Kościoła Św.,a pewnymi poglądami teologicznymi rozpowszechnionymi także w Seminariach i na Wydziałach Teologicznych,na temat zagadnień o ogromnym znaczeniu dla Kościoła Św.".Papież bez żadnych niedomówień przedstawia obecną sytuację,w kontekście podważania i fałszowania doktryny katolickiej przez większośc biskupów i teologów,"jako
autor: parafianie
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-28 19:42:53
Najpierw słowo do p."Małgorzaty",odnośnie wszystkich pani wpisów.
Tam gdzie nie ma argumentów jest krytykowanie i atakowanie innych.
Może warto dokładnie zgłębic całą historię Kościoła i dokładnie zapoznac się z Nauką i Tradycją Kościoła.
I o niczyje racje tu nie chodzi.Nauka Papieży!(niezmienna,nieomylna,ponadczasowa),a co za tym idzie Kościoła jest jedna.
Co innego oczywiście modernistyczni "naprawiacze" Kościoła,działający często z inspiracji Masonerii,świadomie,albo też nieświadomie (warto i z tym tematem się zapoznac,aby wiedziec co dzieje się w Kościele).
Nie będziemy my oceniac pani odwagi i uwielbienia Boga i tego co zrobiła pani w obronie Pana Jezusa.
Prosimy też tak bardzo nie pouczac innych co do słów,ale przytaczac Naukę Kościoła.
Jeśli chodzi o św.Szczepana,może kiedyś pani zrozumie,co było w Imię Boga.
Nie należy też tak bardzo bac się prawdy i tak bardzo bronic się przed ugięciem kolan przed Bogiem.Zasługuje na to,na nasz szacunek.
Szanujmy się,rozmawiajmy na argumenty,oparte na prawdziwej Nauce Kościoła.
autor: Małgorzata
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-28 12:29:23
Wiedzę, że wczoraj "nie dotarł" w całości mój tekst, więc uzupełniam:
Najlepszym dowodem, na to, że we wczesnym chrześcijaństwie świeccy roznosili Komunię św. jest żywot św. Tarsycjusza (IIIw.)
autor: Teresa
miejscowość:
numer gg:
wpis z 2011-12-28 11:30:33
To czy przyjmuję Komunię św. w postaci klęczącej czy stojącej nie ma dla mnie specjalnego znaczenia. Ważne jest co mam 'w środku", czy przystępuję do Niej z czystym sumieniem, szacunek mam w sercu. Postawa jest tylko oznaką zewnętrzną ( dla innych), a wielu z nas swoim postępowaniem codziennym; brakiem szacunku dla innego człowieka, obgadywaniem go, zawiścią itd. - czy nie łamie tej postawy? Można oszukiwać samego siebie, ale Pana Jezusa nie da się oszukać.
autor: Parafianka
miejscowość:
numer gg:
wpis z 2011-12-28 00:07:09
Fakt, że Ojciec Święty Benedykt XVI zaczął udzielać Komunii świętej wiernym w postawie klęczącej, może być przykładem i znakiem przyszłych zmian, ale nie wpływa na aktualnie obowiązujące w Polsce zalecenia. Taką władzę normatywną dał Episkopatowi poszczególnych krajów Kościół. Pamiętamy też że Jan Paweł II udzielał Komunii świętej podchodzącym procesyjnie.
strona: wstecz [1][2][3][4][5] dalej

net3.pl księga gości w 3 minuty!
...

Darmowe księgi gości gwarantują:

gastrolog Warszawa | kurs astrologii | dermatolog Warszawa |