KSIĘGA GOŚCI
ilość wpisów w księdze: 74

www.swantoni.leszno.net

teresa-cz@wp.eu

AKTUALIZACJE NA STRONIE SĄ UMIESZCZANE NIE WCZEŚNIEJ, JAK PO MSZY ŚW. SOBOTNIEJ. ADMINISTRATOR STRONY NIE JEST AUTOREM AKTUALIZACJI


autor
miejscowość
email
strona www
twój wpis


 
strona: wstecz [1][2][3][4][5] dalej
autor: Małgorzata
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-27 23:54:20
W tle męczeństwa Szczepana jest walka Szawła (w Imię Boga)… Ale nie o tym teraz…
Proszę uważać na słowa… W czymże ludzie zostali na Mszy wprowadzeni w błąd? Proponuję zgłębić historię naszego Kościoła. Nie jest to miejsce na szerszy wykład, wiec krótko:
1. Komunia św. do rąk:
Praktyka taka była w Kościele obecna już we wczesnym chrześcijaństwie. Potwierdzają to pisma Ojców Kościoła. Warto sięgnąć do katechezy św. Cyryla Jerozolimskiego (IV w.). "Przystępując [do Komunii św.] nie podchodź z rozłożonymi dłońmi, ani z rozstawionymi palcami, ale ze swej lewej dłoni uczyń jakby tron dla prawej, która ma przyjąć Króla. Na złożoną dłoń przyjmij Ciało Chrystusa i odpowiedz: Amen. Później, gdy z największą czcią uświęcisz swe oczy oglądaniem świętego Ciała, spożyj je, bacząc, byś nic nie utracił. A gdybyś dopuścił, by upadło cokolwiek, to traktuj to tak jakby uszkodzono twoje własne członki". A św. Jan z Damaszku (VIII w.) pisze: "Zbliżajmy się z gorącym pragnieniem i mając dłonie ułożone na sobie w kształt krzyża, bierzmy na nie Ciało Ukrzyżowanego”.
W dokumencie „Memoriale Domini” Stolica Apostolska pozwala na udzielanie Komunii Świętej na rękę. (Wspomniałam już, że czyni to też czasami sam Benedykt XVI – zdjęcia można znaleźć w Internecie).
I jeszcze fragment instrukcji Kongregacji Kultu Bożego "Redemptionis Sacramentum" z 2004 r. (a więc pontyfikat Jana Pawła II): "chociaż każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust, jeśli ktoś chce ją przyjąć na rękę, w regionach, gdzie Konferencja Biskupów, za zgodą Stolicy Apostolskiej, na to zezwala, należy mu podać konsekrowaną Hostię. Ze szczególną troską trzeba jednak czuwać, aby natychmiast na oczach szafarza ją spożył, aby nikt nie odszedł, niosąc w ręku Postacie Eucharystyczne. Jeśli mogłoby zachodzić niebezpieczeństwo profanacji, nie należy udzielać wiernym Komunii Świętej na rękę".
2. Szafarz Komunii św.:
Najlepszym dowodem, że Kościół już w początkach nie widział problemu w tym, żeby świeccy roznosili Komunię św. jest
autor:
miejscowość:
numer gg:
wpis z 2011-12-27 22:44:33
Oczywiście tekst był bez znaków graficznych,jak i w innych przypadkach.
autor: Anna
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-27 22:40:01
przyjmuje się Komunię Św. z rąk celebransa (kapłana) do ust w postawie klęczącej".
To,co Papieże nakazali czynic na przełomie dwóch tysięcy lat obowiązuje niezmiennie do końca świata.
autor: Anna
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-27 22:33:44
Ładnie ludzie byli wczoraj wprowadzani w błąd, przewrotnie, przykre,ale przyjmijmy to z pokorą,nawet jeśli ktoś mówi coś przewrotnie na temat naszej pobożności czy gorliwości,bierzmy przykład właśnie ze św.Szczepana,i z cierpliwością,Prawda prędzej czy później zwycięży.Musimy iśc za nauką Papieża,aby Kościół był jednością.

Nauka wszystkich Papieży i kanonizowanych przez nich Soborów,szczególnie Trydenckiego,na który nieustannie powoływał się Jan Paweł II i Jego ostatni poprzednicy zawsze była jedna i nie można jej interpretowac inaczej, "Komunia Św. na klęcząco, do ust, z rąk Kapłana".
O tej nieomylnej nauce,mającej swe źródło w Bożym Objawieniu,której żaden Papież nie może zmienic,przypomniał ponownie wszystkim biskupom w Wielki Czwartek 1980r. Jan Paweł II.Bardzo mocno podkreśla,że zachodzi ścisły związek między eliminowaniem zewnętrznych oznak czci do Najświętszego Sakramentu a osłabieniem wiary (dotyczy eliminowania postawy klęczącej w czasie przyjmowania Komunii Św. i podawania Jej na rękę)."Niech Bóg broni,abyśmy postępowali inaczej,abyśmy osłabiali tę cześc,<odzwyczajając> od różnych przejawów i form kultu eucharystycznego,w którym wyraża się może tradycyjna,ale zdrowa pobożnośc,a nade wszystko ów <zmysł wiary>,będący udziałem całego Ludu Bożego,jak to przypomniał Sobór Watykański II".(list o tajemnicy i kulcie Eucharystii).Natomiast przyjmowanie Komunii Św.na rękę nazywa:"godnym ubolewania brakiem czci dla Hostii Eucharystycznej".I dalej:"otykanie świętych postaci Hostii,a także rozdawanie ich własnymi rękoma jest właśnie przywilejem wyświęconych (Kapłanów)".Jan Paweł II przypomniał,że Vaticanum II ponownie "potwierdził" te niezmienne "prawdy" (Komunia Św. na klęcząco,do ust,z rąk Kapłana),mając swe źródło w Piśmie Św. i Tradycji Kościoła.
W ślad za tym 177 Konferencja Episkopatu Polski(XII 1980) mając na uwadze wskazania Papieża,wydaje zarządzenie,w którym,świadomy ogromnego zagrożenia dla wiary,Wielki Prymas Tysiąclecia,ks.Kard.St. Wyszyński stwierdza jasno:"W diecezjach polskich przy
autor: Małgorzata
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-27 14:11:35
Drodzy „parafianie”, a właściwie dlaczego dotąd nie rozmawialiście osobiście z Księdzem Proboszczem? To niestety najlepiej o Was nie świadczy. Podobnie jak fakt, że nadal nie wiadomo kto wypowiadał się „w imieniu całej parafii”. Może warto żebyście i tu uwielbili naszego Pana, naśladując Go w Jego odwadze? (J 18,5).
Mam też wrażenie, że nie chcecie dopuścić do siebie myśli, iż możecie nie mieć racji. Pan Zbyszek, Pan Adam i Ksiądz Proboszcz odwołali się i do Pisma Świętego, i do Tradycji Kościoła i do tego co dzieje się za przyzwoleniem Benedykta XVI w Bazylice na Watykanie. Czegoś więcej Wam potrzeba?
Może warto jeszcze przypomnieć, że Benedykt XVI w czasie swojej jesiennej pielgrzymki do Niemiec sam udzielał Komunii św. na rękę. Uczynił to i w Erfurcie i we Freiburgu.
Pozdrawiam!

autor: Adam
miejscowość:
numer gg:
wpis z 2011-12-27 00:16:11
Podczas tych samych Mszy św., gdy Papież udziela Komunii św. wiernym klęczącym, inni kapłani udzielają innym osobom... w jaki sposób... ? Stojącym i to zarówno do ust, jak i na rękę. Co więc wynika z papieskiej celebry? Papież nie ma wpływu na całość celebracji, czy dozwala inne formy przyjmowania Komunii św. oprócz tej na klęcząco i do ust?
autor: parafianie
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-26 23:06:13
Nawiązując do dzisiejszego kazania ks.Proboszcza (bardzo dobrze,że w dzień św.Szczepana).

Nie jest prawdą,że Papież popiera jakąkolwiek inną formę przyjmowania Komunii Św. niż na klęcząco i do ust.Ojciec Św. potwierdził swoje nauczanie-i wszystkich swoich poprzedników-podczas tegorocznej Pasterki.Nauka Papieży,a co za tym idzie Kościoła Św. zawsze była jedna: Komunia Św. tylko na klęcząco,tylko do ust,wyłącznie z rąk Kapłana.
Biskupi natomiast słuchają Prymasa, a Prymas Papieża!

Nigdy też nie rozmawialiśmy osobiście z ks.Proboszczem-kolejna nieprawda,poza formą pisemną-przytoczonym pismem z dnia 29.11.11r. i ponownym e-mailem wysłanym dnia 16.12.11r.

Natomiast internet jest jedną z form przekazu i nauczania-każdy z nas może znaleźc wiele materiałów na temat Godnego Przyjmowania Komunii Św.,Nauczania Papieży,Kościoła Św.,także wprost z Watykanu,wypowiedzi i nauczanie Benedykta XVI.
autor: Zbyszek
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-20 20:11:07
Muszę zgodzić się z tezami Pani Małgorzaty.
I nie tylko ja, gdyż jeszcze paru naszych parafian pozostawia do osobistego wyboru formę przyjmowania Komunii Św.

Dlatego mam propozycję kompromisową.
Zwolennicy klękania, po prostu klękają; uprzednio ustawiając się do Komunii Św. do kapłana,
inni przyjmują Komunię na stojąco i podchodzą
do kapłana lub do szafarza wedle uznania.
Pozostawmy, jak to napisałem powyżej do osobistego wyboru.
Nie uszczęśliwiajmy nikogo na siłę.
Tak, każdy osobiście zda sprawę za swoje i tylko swoje czyny lub zaniechania przed obliczem Boga Najwyższego...
Koniec kropka.
Boję się tylko jednego. By nie powstał z tego powodu w świadomości wiernych, podział na tych "prawdziwych katolików" i tych pozostałych...
Mnie pewnie zaliczą do tych pozostałych ...
Heh!
co robić?
takie życie ...
autor:
miejscowość:
numer gg:
wpis z 2011-12-20 19:43:27
c.d.: Apostołów i męczenników,we wspólnocie całego kosmosu,w jedności z samym Jezusem Chrystusem"(por.Łk 22,41)
(...)W obecności Boga żywego nie wolno porzucic gestu ugięcia kolan..."

Ojciec Św. Benedykt XVI mówi do ludu Bożego:"Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności: ten kto klęka przed Jezusem,nie może i nie powinien korzyc się przed żadną władzą ziemską,bez względu na jej siłę(...).Korzymy się przed Bogiem,bo On pierwszy pochylił się nad człowiekiem,jak Dobry Samarytanin,aby mu pomóc i przywrócic życie,i uklęknął przed nami,by umyc nasze brudne nogi(...).Ten,przed którym się korzymy nie sądzi nas,nie przygniata,lecz wyzwala i przemienia".

Ojciec Św. mówi:"Proszę wszystkich o odważne i zdecydowane okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecnośc Pana w Eucharystii".
autor: Parafianka
miejscowość:
numer gg:
wpis z 2011-12-20 19:29:20
Podpisuję się pod tekstem Pani Małgorzaty..))
autor: Małgorzata
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-20 19:06:41
Dorodzy "parafianie" - jak się przedstawiacie. Odnośnie dyskusji, ankiety - chodzi o dyskusję w wyniku której członkowie wspólnoty zdecydowaliby, czy chcą byście wypowiadali się "w imieniu całej parafii" w liście do Księdza Proboszcza. Uzurpujecie sobie prawo do tego i nawet się nie przedstawiacie, nie mówiąc o tym, żeby wcześniej zapytać resztę - choćby tu na stronach naszej Parafii, czy macie nasze poparcie. I to właśnie uważam za nadużycie. Jasne, że nic wielkiego się nie stało, ale przyznacie, że tak się nie robi. Pozdrawiam. :-)

autor: parafianie
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-20 18:46:03
Arcybiskup S.Gądecki nie narzuca jakiejś innej formy przyjmowania Komunii Św. (choc podaje je),nie może,nigdy w historii Kościoła nie wyszedł z inicjatywy Papieża dokument zezwalający na udzielanie Komunii Św. w postawie stojącej,do ręki i z rąk szafarza świeckiego.Natomiast została ona narzucona w wielu parafiach Polski,w jednym czasie (na stojąco,procesyjnie,kłaniając się do tylnej części ciała poprzednika),nie we wszystkich parafiach (w których nadal pozostały balaski lub Komunia Św. udzielana jest na stopniu ołtarza,na całej szerokości,jak i w naszej parafii było,przed zmianą).Nie wszyscy Księża mają też na to wpływ.Natomiast Proboszcz parafii na prośbę wiernych może to zmienic,o co prosimy.

Pamiętajmy przede wszystkim o Bogu,który jest znieważany (o czym jest mowa w wielu orędziach,np. Fatima).
A Panu Bogu należy się cześc i uwielbienie.
"Upadnij na kolana,
Ludu czcią przejęty!
Uwielbiaj Twego Pana:"Święty,Święty,Święty"!

Ojciec Św. Benedykt XVI,jeszcze jako ówczesny Prefekt Kongregacji do spraw Nauki Wiary (2000) napisał:
"(...)Istnieją wpływowe środowiska,które próbują wyperswadowac nam postawę klęczącą.Usłyszec można,iż klęczenie nie pasuje do naszej kultury(czyli właściwie do jakiej?),iż nie wypada to dojrzałemu człowiekowi,który staje naprzeciw Boga,lub też że nie wypada to człowiekowi zbawionemu,który dzięki Chrystusowi stał się wolny i dlatego też nie musi już klęczec.
Zwyczaj klękania nie pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury-pochodzi z Biblii i biblijnego poznania Boga..."
"Byc może zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej skoro jest ona kulturą,która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna,podczas gdy upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza,koniecznym gestem.Kto uczy się wierzyc,ten uczy się także klękac,a wiara lub liturgia,które zarzuciłyby modlitewne klęczenie,byłyby wewnętrznie skażone.Tam gdzie owa postawa zanikła,tam ponownie trzeba nauczyc się klękac,abyśmy modląc się,pozostawali we wspólnocie Apos
autor: Zbyszek
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-19 22:17:14
1. Jestem głęboko poruszony niezwykłą wręcz atencją jaką otaczacie przyjmowanie Ciała Jezusa w Komunii Św.
2.Czyli mamy problem:
- jest nim list pasterski
"o sposobach przyjmowania Komunii świętej"
+ Stanisława Gądeckiego
Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego z 13 marca 2005 roku
3. Ergo - właściwszym adresatem petycji jest wyżej wymieniony ( może za jego pośrednictwem pozostałe diecezje w Polsce ).
4. Ja sam mam problem.
Problem dysharmonii.
Jestem absolutnie przekonany,że tak samo jak z najwyższą czcią podchodzicie do przyjmowania Komunii Św., tak samo postępujecie ze wszystkimi nakazami naszego Pana Jezusa Chrystusa - w życiu codziennym...
Niestety ja sam nie jestem jeszcze na takim etapie ( i tutaj pojawia się u mnie wzmiankowana wyżej dysharmonia, ale staram się ...)
Domyślacie się o czym myślę.
autor: parafianie
miejscowość: Leszno
numer gg:
wpis z 2011-12-19 19:10:19
c.d.: Tradycji,że Kościół czuje się tym orędziem wezwany i jest ono jeszcze bardziej aktualne niż 65 lat temu".
(Praca zbiorowa zrzeszenia Teologów w Polsce)
p.s. Wiedzmy też ,że i w Polsce i na świecie są kapłani,którzy wiedzą co dzieje się w Kościele i też chcieliby inaczej i cierpią z tego powodu.
autor:
miejscowość:
numer gg:
wpis z 2011-12-19 19:01:26
Twierdzenie,że nie ma różnicy,czy przyjmujemy Komunię Św. klęcząc,na stojąco czy do ręki-gdyż najważniejsze jest to co czujemy w sercu,jest antybiblijne,gdyż fałszuje prawdziwy obraz Boga i prawdę o grzesznym człowieku.Objawienie Boże uczy nas,że przed nieskończoną Świętością Stwórcy Aniołowie,Archaniołowie i cała rzesza Świętych w Niebie na twarz padają."A wszyscy Aniołowie stanęli wokół Tronu(...)i na oblicza swe padli przed Tronem i pokłon oddali Bogu"(Ap 7,11)."Na moje życie-mówi Pan-przede Mną klęknie wszelkie kolano"(Rz 14,10-11)."Na imię Jezus niechaj klęka wszelkie kolano w niebie(aniołów),na ziemi(ludzi)i pod ziemią(szatanów)"(Flp 2,10).Z wielką mocą przypomniał o tym Sobór Trydencki (mając jeszcze w pamięci herezje ariańską i luterańską),gdzie Ojcowie Soborowi wraz z Papieżem nakazując raz na zawsze podawanie Komunii Św. do ust w postawie klęczącej wyłącznie z rąk Kapłana,powołali się na Tradycję Apostolską,czyli na to,co sam Jezus nakazał czynic Apostołom.W Piśmie Św. jest ponad 400 wersetów mówiących o padnięciu na kolana i twarz przed ogromnym Bożym Majestatem.A modernistyczni biskupi po 20-tu wiekach klękania samowolnie,wbrew nauczaniu Papieży!,nagle wpadli na szaleńczy pomysł,że podczas przyjmowania Komunii Św. wierni powinni stac i przyjmowac Jezusa Eucharystycznego świętokradzko na rękę!

Dzieci Fatimskie w swojej wielkiej pokorze i prostocie,a przez to prawdziwie otwarte na działanie Ducha Świętego i posłuszne jego natchnieniom,ożywione wiarą w ukryte Bóstwo Jezusa w Hostii Św. padły na kolana przed Nieskończonym Majestatem i Świętością Boga,gdy Anioł udzielał im Komunii Św. Przedtem nikt ich nie uczył jaką postawę należy przyjąc.Sam Duch Święty je pouczył,a Anioł rzekł do nich,że tak mają zawsze czynic,gdyż Jezus jest strasznie znieważany!Wczesniej ten sam Anioł trzykrotnie padając twarzą do ziemi oddawał hołd Bożemu Majestatowi ukrytemu w Hostii Przenajświętszej!
Ojciec Św. Jan Paweł II w Fatimie (1982) powiedział:"Treśc orędzia z Fatimy jest głęboko zakorzeniona w Ewangelii i całej
strona: wstecz [1][2][3][4][5] dalej

net3.pl księga gości w 3 minuty!
...

Darmowe księgi gości gwarantują:

gastrolog Warszawa | kurs astrologii | dermatolog Warszawa |